Adaptacja Apartamentu Charlie

Down
Adaptacja Apartamentu Charlie polegająca na dodaniu ozdób, w tym obrazów.

Adaptacja Apartamentu Charlie polegająca na dodaniu ozdób, w tym obrazów.

 

Celem adaptacji było stworzenie wnętrza, w którym pokazana zostanie lotnicza historia Zaspy i charakter inwestycji Awiator.

Galeria zdjęć